Już wkrótce nowy budynek biurowy
przy ul Św. Katarzyny 16 we Wrocławiu
o powierzchni około 3600m².

Kontakt z Grupą FIG: ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław
tel. +48 (71) 343 88 31 (32) fax. +48 (71) 344 24 72
e-mail: