"New Point Offices" - Białoskónicza 1, Wrocław

  • w bliskim s±siedztwie dwa podziemne parkingi wielopoziomowe (Wratislavia Center i Wratislavia Tower )

Kontakt z Grup± FIG: ul. Kiełba¶nicza 28, 50-109 Wrocław
tel. +48 (71) 343 88 31 (32) fax. +48 (71) 344 24 72
e-mail: